YRKKH Promo – Naksh set on a ​mission to unite Akshara & Bhabhima!