Will Sona return to Dev’s house? – Kuch Rang Pyar k aise bhi