Veer Ne Kar Waya Naina Par Hamla – Pardes Mein Hai Mera Dil

OR