Ved Ka Apne Papa Suraj Ke Liye Haseen Sapna!! – Diya Aur Baati Hum

OR