Tyohaar Ke Rang Rathi Family Ke Sang!! – Diya Aur Baati Hum

OR