Thapki ne Lagaya Bihaan Ko Gale – Thapki Pyar ki

OR