Thapki Ne Karaya Sab Ka Mun Meetha – Thapki Pyaar Ki

OR