Tanuja Ne Kiya Malaika Ka Parda Fash – Kasam Tere Pyaar Ki

OR