Tanuja Nahi Man Rhi Rishi Ki Baat – Kasam tere Pyaar Ki