Surbhi Ke Khilaaf Nahi Sun Sakta Bura – Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

OR