Suraj-Sandhya Ki Luka-Chippi!! – Diya Aur Baati Hum

OR