Suraj Ne Ved Se Kiya Vada!! – Diya Aur Baati Hum

OR