Suraj Ne Ved Ko Nehlaaya Thande Paani Se – Diya Aur Baati Hum

OR