Suraj Ki Zindagi Mein Aayi Ek Nayi ‘Bold Baala’ – Diya Aur Baati Hum