Suraj Huye Sandhya Par Fida – Diya Aur Bati Hum

OR