Sooraj-Sandhya Ka Unique Romance – Diya Aur Baati Hum