Show Ke Team Sang Asha Negi Ne Manaya Apna ‘Happy Birthday’ ! – EMA