Shivani Kar Rhi Hai Rashmi Ko Bachane Ki Koshish – Ghulam

OR