Shagun Ki Saazish Ke Shikar Hue Ishita Ke Appa!! – Yeh Hai Mohabbatein

OR