Shaad Ne Jannat Se Mangi Apni Jannat!! – Qubool Hai

OR