Serial ‘Diya Aur Baati Hum’ Ke Set Par Vikram Bane ‘Tantrum King’ ! – DABH