Sautan Bani Aahil-Sanam Ke Pyaar Ki Dushman ! – Qubool Hai

OR