Sandhya Ko Mila Apno Se Dhoka – Diya Aur Baati Hum

OR