Sandhya Ki Bimaari Ko Lekar Suraj Sa Hue Pareshaan ! – Diya Aur Baati Hum

OR