Sandhya De Rahi Hai Isteefa! – Diya Aur Baati Hum

OR