Sandhya Bani Suraj Ki Trainer!! – Diya Aur Baati Hum

OR