Sandhya Bani Suraj Ki Guru!! – Diya Aur Baati Hum

OR