Rajni ne liya Surili ka avatar – Bahu Hamari Rajni Kant

OR