Rajni Ne Banaya Shivling – Bahu hamari Rajni Kant

OR