Qubool Hai Mein Tanveer Ki Beti Ki Hogi Entry!! – Qubool Hai

OR