WAS Promo – Ek Khubsurat Pal, Kisi Ek Ummid ka Ishara

OR