Pati Ko Dekh Khil Gayi Deepika!! – Diya Aur Baati Hum

OR