Paridhi Ke Liye Dhadka Jigar Ka Dil!! – Saathiya

OR