Pakdi Gayi Meenakshi Ki Chori ! – Diya Aur Baati Hum

OR