Nayra Ke Aate Hi Naksh Ko Mehsoos Hua Khatra!! – Yeh Rishta Kya Kehlata hai

OR