Naira Ko Chod Kar Nahi Jana Chahata Kartik – YRKKH

OR