Mil Gaya Suraj-Sandhya Ka Vansh!! – Diya Aur Baati Hum

OR