Jannat-Nayi Sanam Ki Hui Mulaqat!! – Qubool Hai

OR