Gundon Ke Beech Phansi Suraj Ki Sandhya!!! – Diya Aur Baati Hum

OR