Gopi Kr Rhi Hai Urvashi Ki Jaan Bachane Ki Koshish – Saath Nibhana Saathiya

OR