Gopi Ke Dard Ka Sahara Bana Ahem!!! – Saathiya

OR