Ek Dujhe Ke Hue Mohit Aur Sanaya – SBS Segment – 26 Jan 2016