Divyanka Tripathi Ne Baandhe Naye Maha Rana Pratap Ki Taarifon Ke Pul !