Choti Pari Ke Samne Aaya Uske Papa Mohit Ka Sach!! – Diya Aur Baati Hum

OR