Bihaan Ne Diya Thapki Ko Tohfa – Thapki Pyar Ki

OR