Asoka Karege Mir Ka Parda faash – Chakravartin Ashoka Samrat