Akshay Kumar Sang Zain-Alia, Rudra Paaro Aur Shiv-Anandi Ke Thumke !