Ahem Ne Gopi Ke Liye Khichi ‘Lakshman Rekha’ – Saathiya

OR