Aahil Ki Bahen Ki Sagaayi Par Padi Chudail Ki Kaali Nazar – Qubool Hai

OR