Bhabo Ne Diya Sandhya Ka Saath – Diya Aur Bati Hum

OR